BØRN

Dit barn kan have stor gavn af hypnoterapi.

Kravet til børnehypnose er, at de selv har et ønske om at opnå forandring, da man jo ikke kan hypnotisere nogen mod deres vilje.

Barnet skal være omkring 6 år og i stand til at koncentrere sig.

For børn kan hypnose oftest beskrives som en rejse ud i deres fantasi, hvor jeg er historiefortælleren.

Der er altid en forældre/voksen med til børnehypnose ved opstart, hvor tilliden skabes. Forældre er ikke med til selve hypnose sessionen, der vil være kaffe eller the i tilstødende lokale (tæt på barnet).

Det er vigtigt at nævne over for barnet at jeg har tavshedspligt og at jeg ikke fortæller deres pårørende hvad vi har talt om under behandlingen.